ELR 70 Metal Single Rail

ELR 70 Metal Single RailELR 70 Metal Single Rail. Bu tekli ray, hem hafif hem de orta ağırlıktaki perdelere yönelik tüm ihtiyaçları çözer. Avantajları: Ekonomik, duvar ve tavan seçenekleri, Makaralı ve ruletlerle kullanılabilme, Alternatif tekli ve çiftli destek seçeneği.

ELR 70 Steel Single Rail, track solves every need for both ligth and medium weight curtains. The advantages are: Economic, wall and ceiling options, Useable with rollers and gliders, Alternative single and double support option.